alt

Contact Us:

E-mail: info@ikma.co.il
Shahar Israeli: 054-4819081
Elad Binnfeld: 054-6446495

Contact Form:

 

IKMA Delegaciones

מתוך מטרה להביא לשינוי ערכי וחינוכי ומתוך רצון עז להמשיך את דרכו של אימי מייסד השיטת קרב מגע ולהפיצה לכלל, פועלת האקדמיה לפתיחת סניפים רבים בארץ.

 

 


מועדון קבוצות  ימים שעות כתובת מדריך
תל-אביב
יסודי (כתות ב'-ג')
גן (גילאי 4-6)
יסודי (כתות ד'-ו')
חט"ב (כתות ז'-ט)
בוגרים (גילאי 16+)
ב' וה'
ב' וה'
ב' וה'
ב' וה'
ב'
17:00 - 16:15
17:45 - 17:00
18:30 - 17:45
19:15 - 18:30
21:00 - 19:30
רח' יהודה בורלא 31, 
תל-אביב

אלעד ביננפלד
שחף גל
רחובות
גן (גלאי 4-6)
יסודי (כתות ב'-ד')
יסודי וחט"ב (כתות ה'-ח')
בוגרים (גלאי 15+)
 
א' וד'
א' וד'
א' וד'
ד'
 
18:30 - 17:45
19:15 - 18:30
20:00 - 19:15
22:00 - 20:30
 
רח' המנוף 1,
רחובות
שחר יזרעאלי
שחף גל
מזכרת בתיה-גני יוחנן
גן (גלאי 4-6)
יסודי (כתות ב'-ד')
יסודי וחט"ב (כתות ה'-ח')
בוגרים (גלאי 15+)
 
ג' וה'
ג' וה'
ג' וה'
ג' וה'
 
17:10 - 16:30
18:00 - 17:15
18:45 - 18:00
19:45 - 18:45
 
מבנה מזכירות
גני יוחנן
שחר יזרעאלי
שחף גל
מועצה אזורית גן-רוה
גן (גלאי 4-6)
יסודי (כתות א'-ב')
יסודי (כתות ג'-ד')
 
 
ג'
א' וד'
א' וד'
 
 
14:50 - 14:00
13:45 - 13:10
14:40 - 14:00
 
 
מועצה אזורית גן רוה
(צומת בית עובד)
שחר יזרעאלי
 
לוד
יסודי (כתות א'-ג')
יסודי (כתות ד'-ו')
ב'
ב'
16:50 - 16:00
17:40 - 16:50
רח' בן גוריון
מתנ"ס ז'בוטינסקי
שחר יזרעאלי
חולון
יסודי (כתות א'-ד')
יסודי+חטיבה (כתות ה'-ט')
ד'
ד''
19:15 - 18:15
20:15 - 19:15
רח' החייל 16,
מתנ"ס נאות רחל,
שלוחת בי"ס גורדון (בתוך אולם הספורט)
שחף גל